Bachelor i handels- og serviceledelse - deltid Kristiansund - kull 2009

Studieprogramkode
225495
Studiets navn
Bachelor i handels- og serviceledelse - deltid Kristiansund - kull 2009
Heltid/deltid
Studiets lengde
4,5 år
Omfang (studiepoeng)
180 studiepoeng
Studiets nivå
Formell grad
Bachelor i handels- og serviceledelse

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse/realkompetanse

Studiets innhold og oppbygging

Studiet er inndelt i 3 moduler, hver på 3 semester. Første modul (3. semester) skal gi studentene en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomi og ledelsefag samt innføring i, og forståelse av, handels- og servicenæringenes framvekst, betydning, struktur og organisering. Studenten trenes også i forståelsen av hvordan ulike aktører opererer og samhandler i markedsføringskanalene for å få varer og tjenester fram til sluttbruker.

I andre modul videreføres fagene fra første modul. I tillegg kommer språkfag, foretaksstrategi og metodefag. Utover dette vil drift og ledelse av detaljhandelsvirksomhet også være sentrale tema. Studentene kan bli tilbudt praksis/prosjektoppgave dette studieåret.

Studiets tredje modul gir fordypning i markedsanalyse, forbrukeradferd og andre sentrale markedsføringsfag. Salg og salgsledelse og logistikkfag er andre emner som det vil bli undervist i.

Studiets hensikt og overordnede mål

Utdanningens overordnede mål er å utdanne selvstendige, ansvarsbevisste endrings- og markedsorienterte ledere som viser evne og vilje til en bevisst, reflektert og etisk holdning til handels- og servicenæringen, medarbeidere, kunder og andre samarbeidende aktører. Utdanningen vil gi studentene kompetanse - teoretisk og praktisk - i bransjer med store etiske, faglige og menneskelige utfordringer. Etter 4,5 års fullførte studier oppnår du graden Bachelor i handels- og serviceledelse.

Arbeids- og undervisningsform

Det blir lagt til rette for arbeids- og undervisningsformer som stimulerer til selvstendighet, kritisk tenking og vitenskaplig tilnærming til fag og yrke. I tillegg til forelesinger blir undervisningen basert på gruppearbeid, selvstudium, foredrag og plenumsundervisning.
I flere av fagene inngår obligatoriske øvinger og case som skal løses, eventuelt presenteres.

Høgskolens nettbaserte læringsplattform benyttes i kommunikasjon mellom administrasjon, faglærere og studenter. Studentene må følge nøye med på frister/datoer som gjelder for obligatoriske innleveringer, presentasjoner og lignende i av løpet semesteret.

Godkjent

20.11.2008

Godkjent av

Styret ved Høgskolen i Ålesund

Revidert av

Bjørn Nervik

Fag- og studieplan

Omfang pr. semester
Emnekode Emnets navn Omfang O/V S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V) S9(H)
AH101108 Handelsnæringens struktur 7,50 O 7,5
AM101108 Markedsføring 7,50 O 7,5
AE101108 Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,50 O 7,5
AE101308 Finansregnskap med analyse 7,50 O 7,5
AL101108 Organisasjon og ledelse 7,50 O 7,5
AH101308 Handel & IKT 7,50 O 7,5
AL101808 Arbeidspsykologi og personalledelse 7,50 O 7,5
AR100708 Statistikk for samfunnsfag 7,50 O 7,5
AH200208 Detaljhandel 7,50 O 7,5
AE201906 Budsjettering og lønnsomhetsanalyser 7,50 O 7,5
AM201306 Samfunnsvitenskapelig metode 7,50 O 7,5
AM202008 Internasjonal markedsføring 7,50 O 7,5
AE101408 Makroøkonomisk teori og metode 7,50 O 7,5
AH201208 Detaljhandelsledelse 7,50 O 7,5
AL201308 Foretaksstrategi 7,50 O 7,5
AM302008 Markedsbasert produktstyring 7,50 O 7,5
AM303006 Forbrukeratferd 7,50 O 7,5
AL301408 Kulturforståelse 7,50 O 7,5
AM302108 Markedsanalyse 7,50 O 7,5
AM303311 Tjeneste- og relasjonsmarkedsføring 7,50 O 7,5
AM301908 Logistikk og SCM (Supply Chain Management) 7,50 O 7,5
AM301708 Omdømmeledelse 7,50 O 7,5
Sum 22,5 22,5 15 22,5 15 22,5 22,5 15 22,5

Det tas forbehold om endringer