2005-2006

Studiets oppbygging
Et fag er en gruppe emner som undervises som en enhet, med et minsteomfang på 6 studiepoeng. Et studieår vil, innenfor høgere utdanning, tilsvare 60 studiepoeng. I tillegg til de obligatoriske fagene i de enkelte studiene tilbys det valgfag. For å kunne gjennomføre alle valgfagene som blir tilbudt, kreves det at et tilstrekkelig antall studenter søker valgfaget.

Alle studieplanene i studiehåndboken gjelder i inntil ett år, eller til endringer kunngjøres.

Studieåret er på 10 måneder inkludert eksamensperiodene som er i slutten av hvert semester.

Den totale arbeidsbelastningen inklusive egeninnsats bør være 40 timer pr. uke for å gjennomføre et studium på normert tid.