Skip to main content Skip to secondary content (sidebar) Skip to global menu

ID101912 Objektorientert programmering

Kode

ID101912

Emne / Fagnavn

Objektorientert programmering

Fagnivå

 • Lavere grad / First cycle

Omfang (studiepoeng)

10,00

Varighet (semester)

 • 1 semester

Språk

Norsk

Forutsetter

Fagnummer IE100212 Mikrokontrollere

Bygger på

Grunnleggende ferdigheter i og kjennskap til imperativ programmering og kontrollflyt.

Læringsutbytte

Kunnskaper :

Kandidaten skal

 • kjenne til begrepsapparatet innen objektorientert programmering
 • kjenne til bruken av integrert utviklingsmiljø for programvareutvikling, testing og dokumentasjon

Ferdigheter :

Kandidaten skal

 • kunne formulere problemstillinger og presentere løsninger ved hjelp av objektorienterte modeller og begreper
 • kunne anvende objektorientert modellering og programmering til å utvikle applikasjoner
 • kunne utvikle enkle programmer på egen hånd ved hjelp av objektorienterte prinsipper

Generell kompetanse :

Kandidaten skal

 • ha forståelse for hvorfor objektorientert programmering er dominerende innenfor utvikling av programvare
 • kunne kommunisere med fagfeller om objektorientert og imperativ programmering
 • forstå viktigheten av bruk at systematiske arbeidsmetoder ved utvikling av programvare

Fagets temaer

 • Objektorientert programmering og modellering
 • Low coupling - high cohesion
 • Responsibilty-driven design
 • Klasser og objekter
 • Samhandling mellom objekter
 • Samlinger av objekter - lister
 • Testing av program
 • Dokumentasjon av program
 • Arv, hierarki, polymorfisme og virtuelle metoder
 • Abstrakte klasser og interface
 • Grafisk brukargrensesnitt
 • Feilhåndtering
 • Filhandsaming
 • Grunnleggjende algoritmer og datastrukturar

Pedagogiske metoder

Forelesninger og øvinger med veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav/deltakelse

Obligatoriske øvinger som leveres til gitte tidsfrister. For å få adgang til eksamen må alle obligatoriske øvinger være innlevert innen tidsfrist, og godkjent

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

 • Karakter (A-F, E er laveste ståkarakter)/Grading A-F. Grade F is a fail

Ny og utsatt eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Alle skriftlige hjelpemidler

Ansvarlig avdeling

 • Ingeniør- og realfag

Fagansvarlig

Adrian Rutle

Revidert av:

Webjørn Rekdalsbakken

Dato for siste revidering

13.12.2011

Karaktertype

Bokstavkarakter (A-F, E er laveste ståkarakter)