Skip to main content Skip to secondary content (sidebar) Skip to global menu

IE100212 Mikrokontrollere

Kode

IE100212

Emne / Fagnavn

Mikrokontrollere

Fagnivå

 • Lavere grad / First cycle

Omfang (studiepoeng)

10,00

Varighet (semester)

 • 1 semester

Språk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskaper :

Kandidaten skal ha kunnskap om

 • mikrokontrolleren med hovedkomponenter
 • grunnleggende digitalteknikk, logikk og kombinatorikk, analog og digital representasjon av informasjon
 • grunnleggende programmering

Ferdigheter :

Kandidaten skal ha ferdigheter i

 • programmering av mikrokontrollere ved hjelp av integrert utviklingsverktøy (IDE)
 • grunnleggende måleteknikk
 • å lese og tolke enkle koplingsskjema, og kople enkle kretser i henhold til skjema

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • ha en grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom programvare og maskinvare
 • ha et bevisst forhold til sikkerhet i laboratoriet og kunne håndtere komponenter og laboratorieutstyr
 • kunne kommunisere muntlig og skriftlig om tema i emnet, såvel med faglig som ikke-faglig målgruppe

Fagets temaer

 • Mikrokontroller med arkitektur
 • Binære tall, grunnleggende digitalteknikk, logiske og kombinatoriske kretser
 • Omforming mellom analoge og digitale signal
 • Grunnprinsippene i ellære og elektronikk, strøm og spenning, Ohms lov
 • Grunnleggende imperativ programmering, med datatyper og kontrollstrukturer
 • Programvaredokumentasjon
 • Testing og feilsøking i egne programmer
 • Laboratoriearbeid og sikkerhet, måleteknikk og bruk av laboratorieutstyr

Pedagogiske metoder

Laboratorieundervisning med supplerende forelesninger.
Laboratorieøvinger.

Obligatoriske arbeidskrav/deltakelse

Tre obligatoriske laboratorieøvinger med individuell laboratorierapport som samles i mappe. For å få adgang til eksamen, må alle obligatoriske arbeider være innlevert innen tidsfrist og være godkjent.

Vurderingsformer

4 timers individuell skriftlig eksamen

Karakterskala

 • Karakter (A-F, E er laveste ståkarakter)/Grading A-F. Grade F is a fail

Ny og utsatt eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler

Godkjent mappe

Ansvarlig avdeling

 • Ingeniør- og realfag

Revidert av:

Ivar Blindheim, MSc, Mikael Tollefsen

Dato for siste revidering

13.12.2011

Dato for siste justering

24.02.2012