Skip to main content Skip to secondary content (sidebar) Skip to global menu

Bachelor i ingeniørfag, Automatiseringsteknikk

Bachelor i ingeniørfag, Automatiseringsteknikk

Vil du være med å forenkle hverdagen? Automatiske systemer kommer inn i styring av alle typer produkter og produksjonssystemer. Automatiseringsteknikk er et fremtidsrettet studium som gir jeg deg mange spennende jobbmuligheter.

Du lærer hvordan du kan bruke en datamaskin til å måle temperatur og hastighet, utvikle styringssystemer og instrumentere maskiner og prosesser. Du utvikler forståelsen av både datateknikk og mekaniske systemer. Du blir en allsidig ingeniør og kan tilpasse deg mange typer bransjer.

Organisering av studiet

Første studieår gir et grunnlag i viktige emner som matematikk og fysikk i tillegg til at du lærer å bruke datamaskiner til å gjøre beregninger og målinger. Andre året er rettet mot tekniske spesialemner, som industrielle styringer og reguleringsteknikk. I det tredje studieåret lærer du å se tingene i sammenheng og utvikle komplette løsninger på reelle problemstillinger. Studiet avsluttet med bacheloroppgave, som ofte utføres i samarbeid med en industribedrift.

Opptakskrav

For å søke på ingeniørutdanningen trenger du generell studiekompetanse og det spesielle opptakskravet HING (les om dette hos Samordna opptak), det vil si matematikk R1, R2 og Fysikk1.

Alternative veier

  • Har du generell studiekompetanse, men mangler tilleggskrav i matematikk eller fysikk, kan høgskolen tilby tresemesterordning (TRES) for opptak til ingeniør. Du tar matematikk i løpet av sommeren og fysikk i det første høstsemesteret.
  • Yrkesfaglig vei til Bachelor i ingeniørfag (Y-veien) er et tilbud for søkere med eksamen fra yrkesfaglig studieretning og relevante fagbrev.
  • 1-årig forkurs, uavhengig av krav om generell studiekompetanse.

Søknader til TRES, Y-vei og forkurs skal ikke gå via Samordna opptak, men til Høgskolen i Ålesund via Søknadsweb. Mer informasjon om disse mulighetene og lenke til søknadsskjema finner du her.

Veien videre

Mange av våre ingeniører får jobb i de maritime bedriftene i regionen. Der arbeider de med teknologi og problemstillinger rettet mot skip/offshore- og oljebransjen internasjonalt. Du kan jobbe med:

  • Produktutvikling
  • Vedlikehold
  • Markedsføring/salg innen industribedrifter
  • Matsterutdanning, bl.a. i teknisk kybernitikk, eller prosessautomatisering

Videre studier/utenlandsopphold

Vi regner med at ca 25 % av våre studenter tar videre utdanning til en mastergrad. De aller fleste tar mastergradsutdanningen i Teknisk kybernetikk ved NTNU i Trondheim. Det er også mulig å ta en videreutdanning i Prosessautomatisering ved Høgskolen i Telemark og i Petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger. Høgskolen har også samarbeid med utenlandske universiteter i Storbritannia, Finland, Danmark, Spania og Ungarn.

Studiefakta

Studiets navn:
Bachelor i ingeniørfag, Automatiseringsteknikk
Søkerkode:
225017
Søknadsfrist:
15. april
Søknad til:
Kontaktinformasjon:
Fag- og studieplaner:
Hva skjer på HiÅ
12/02: Styremøte
13/03: Styremøte
23/04: Styremøte
16/06: Styremøte